Nyhet! Fallsikringskurs i henhold til NS9610 som åpent kurs

Fallulykker går igjen på Arbeidstilsynets ulykkesstatistikk, og har hvert år forårsaket dødsfall og alvorlige skader på arbeidsplasser rundt om i Norge. NS 9610 gir en innføring i det norske regelverket rundt fallsikring og gir praktisk info om utførelse, utstyr og opplæring ved arbeid i høyden.

NS9610 ble publisert i 2020 og standarden setter krav til kompetanse for alle relevante bransjer, og følger du standarden vil den ha stor betydning for HMS-arbeidet innen bygg/anlegg, petroleum og industri.

I kurskalenderen vår for første halvår 2023 tilbyr vi nå fallsikringskurs i henhold til NS9610 som åpent kurs. Praksis gjennomføres i henhold til læreplan for den enkelte bransje/type arbeidsoppgaver. På denne måten vil et komplett kurs for Bygg, Anlegg, Industri, Lager, Transport eller Petroleum kunne gjennomføres i løpet av 1 dag. (Enkelte bransjer kan kombineres.)

Vi kan også holde kurset bedriftsinternt og tilpasse det til den bransjen som er aktuell for deg. Praksis gjennomføres da i henhold til læreplan for den enkelte bransje/type arbeidsoppgaver.

Se datoer for åpne kurs og les mer