Toppmeny

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Veilederen ble presentert på et seminar i Gamle Logen mandag.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), KS, Arbeidstilsynet og Difi har samarbeidet for å sikre at offentlige innkjøpere etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. Samarbeidet er et av tiltakene i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, og hensikten er å bedre etterlevelsen av regelverket.

– Det offentlige skal være i front i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv og da vil denne veilederen være et nyttig verktøy, sier statssekretær Morten N. Bakke, som også åpnet seminaret, i en pressemelding.

Målgruppen for veilederen er offentlige innkjøpere. Offentlig sektor kjøper for opp mot 500 milliarder i året.

Tar grep mot arbeidslivskriminalitet
– Skal vi lykkes enda bedre i kampen mot arbeidslivskriminalitet, må kommuner og offentlige virksomheter bli bedre både på å inngå og følge opp kontrakter. De må gå foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Jeg vil benytte anledningen til å berømme kommuner og ulike virksomheter som har tatt nye og viktige grep i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Bakke.

Finnes på nett
Veiledningen er nettbasert, slik at det blir enklere for offentlige innkjøpere å orientere seg om regelverket.

– Det blir også enklere å finne maler for kontraktsvilkår og andre verktøy, heter det i meldingen.

(Kilde: bygg.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS