Toppmeny

Kurs for Bygg og Anlegg

Trygg Kurs AS har en rekke kurs som er spesielt aktuelle for bygg- og anleggsbransjen. Under har vi samlet et utvalg av disse. Flere av kursene holdes som åpne kurs og alle kan holdes som bedriftsinterne kurs. I tillegg til kursene listet opp under holder vi også HMS-kurs for ledere og Verneombudskurs.

Fallsikringskurs
Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» Kap. 8 § 8-1 Gjennomgående krav til opplæring). Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakeren har den nødvendige opplæringen.
Les mer og meld deg på i dag.

Stillaskurs
Norske myndigheter innførte med virkning fra 1. januar 2016 nye regler om arbeid i høyden. Den største endringen gjelder nye opplærings krav for stillasmontører. Det er kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert. Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter skal ha opplæring.
Les mer og meld deg på i dag.

Liftkurs
Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakene har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.)
Les mer og meld deg på i dag.

Varme arbeider-kurs
Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.
Les mer og meld deg på i dag.

FSE-kurs for elektrikere med førstehjelp
Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig.
Les mer og meld deg på i dag.

Branntettingskurs
Norske myndigheter krever at alle bygg skal være forsvarlig brannsikret i henhold til byggeforskriftene. Branntetting skal forhindre brann- og røykspredning mellom brannceller. Gjennom denne opplæringen blir deltakerne kjent med de aktuelle forskriftene som gjelder, og en innføring hvordan og hvorfor man utfører branntetting.
Les mer og meld deg på i dag.

Anhukerkurs
Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalmenn har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte. Dette er arbeidsgivers ansvar («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk). Anhukerkurs gjennomføres kun som bedriftsintern opplæring. Les mer og bestill kurs i dag.

Farlig småverktøy-kurs
Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Farlig småverktøy-kurs gjennomføres kun som bedriftsintern opplæring.
Les mer og bestill kurs i dag.

Hva slags opplæring trenger jeg og min bedrift?

Er du usikker på hva slags opplæring som gjelder for din bedrift? Vi har laget en liten informasjonsfilm som forklarer forskjellen mellom dokumentert og sertifisert opplæring, du finner den her.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 21 54 40 10 eller kurs@tryggkurs.no om du har flere spørsmål.