Toppmeny

Industrivern og koronaviruset

Hvordan skal Industrivernet forholde seg i dagens usikre korona-situasjon? NSO (Næringslivet sikkerhetsorganisasjon) har laget en samleside med nyttig informasjon for og om industrivern i forbindelse med dagens situasjonen.

Hvordan kan vi best mulig opprettholde et industrivern i en usikker periode?
For alle bransjer gjelder kravene til tilpasset egenberedskap – for dere innebærer det industrivern. Dette gjelder også ved planlagte permitteringer. Permitterte regnes som sysselsatte, så kravet til industrivernplikt endres ikke ved permitteringer.

NSO forventer at dere gjør vurderinger av endringer i risiko ved endringer av aktivitetsnivå. Dette vil gi grunnlag for fornuftige og riktige opp- eller nedjusteringer av egenberedskapsbehovene. Ulykker og alvorlige hendelser tar ikke pause eller ferie. For de som har forsterkninger innen røyk- og/eller kjemikaliedykking bør endringer i beredskapen formidles til lokalt brannvesen. Eksempelvis kan det ved personellmangel være aktuelt å bistå med røykdykker-kjentperson som erstatning for et røykdykkerlag. Dette er eksempel på informasjon som vil være aktuelt å dele.

Hvordan kan vi gjennomføre øvelser på best mulig måte?
NSO antar flere virksomheter vil iverksette tiltak som begrenser øvingsaktiviteten noe basert på gjeldende smittesituasjon. Vi mener den enkelte virksomhet må gjøre konkrete vurderinger av hvordan beredskapspersonell kan øves på en måte som minimaliserer smittefaren.

Noen forslag kan være:

  • Som for alt personell er det viktig å følge opp de grunnleggende smittevernreglene; hoste/nyse i papir som kastes – alternativt i armkroken, unngå unødig kontakt – håndhilsing, klemming og ikke minst; god håndhygiene – håndvask.
  • NSO anbefaler at det lages øvelser for mindre grupper for å redusere smitteeksponeringen.
  • Ferdighetsøvelser utendørs bør kunne gjennomføres, men øvingsleder må sørge for at personer ikke står for tett. Folkehelseinstituttets råd om minst en meters avstand bør være en grei regel å følge.
  • Hvis det brukes felles utstyr er det viktig å være grundig med hygienetiltak.
  • Bordøvelser basert på aktuelle scenarier (bruk gjerne kart/modeller) kan være effektivt for både redningsstab og annet industrivernpersonell.
  • Varslingsøvelser kan gjennomføres uten at personell møtes fysisk.
  • Gjennomgang av beredskapsplaner med varslingslister, tiltakskort og annen dokumentasjon gir erfaringsmessig både god læring og er en god mulighet for oppdatering av planverk og oppslag.
  • Det er opp til virksomheten å vurdere hvordan en så god og robust beredskap som mulig kan opprettholdes.

Du kan lese mer om dette her

Les mer om øvelser på våre NSO sine fagstoff-sider.

Hele samlesiden finner du her.

(Kilde: NSO)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt fra Trygg Kurs AS