Husk å strø på arbeidsplassen!

Det kan være krevende å jobbe ute når det er glatt. Som arbeidsgiver har du ansvar for å redusere risikoen for at arbeidstakere skal gli eller falle på arbeid.

Arbeidstilsynet minner om at ansvaret for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ligger hos arbeidsgiveren. Kjente risikofaktorer skal kartlegges og forebygges.

Jobber du som leder? Ta vårt HMS-kurs for ledere.

Med skifte fra minus- til plussgrader kan det legge seg såpeglatt hålke på bakken. Dette kan gi vanskelige arbeidsforhold for mange, for eksempel de som jobbar på bygge- og anleggsplasser eller i barnehager og skoler.

– Sørg for gode rutiner
– I Norge er skiftende vintervær med glatt føre høyst normalt. Er du arbeidsgiver med arbeidstakere som jobbar utendørs, bør du derfor ha på plass gode rutinar. Du har plikt til å gjøre det du kan for at folk ikke skal falle og slå seg på jobb når det er hålke og glatt, sier Vigleik M. Aas i Arbeidstilsynets svarteneste.

Tips for bedre arbeidsforhold
Her er noen grep du som arbeidsgiver kan ta nå når det er glatt ute:
– Rydd bort snøen.
– Strø ofte og grundig.
– Sørg for broddar og fottøy med piggar der det trengst.
– Sørg for godt arbeidslys.

Arbeidsgiveren sitt ansvar er blant annet beskrevet i arbeidsplassforskriften. Her står det at utendørs arbeidsplasser, så langt det er mulig, skal være innrettet slik at arbeidstakere ikke kan gli eller falle.

Ta opp problem med arbeidsgiveren
Også arbeidstakere har et ansvar for eget arbeidsmiljø.

– Er det for glatt? Er fottøyet for dårleg? Eller er det andre ting som medfører unødvendig risiko på arbeidsplassen? Si i fra til din nærmeste leder og eventuelt til verneombudet, avslutter Aas.

(Kilde: arbeidstilsynet.no)