Forbudt for elbiler i kollektivfeltet i Oslo og Bærum fra 6. mai

Fra 6. mai kan ikke lenger elbiler bruke kollektivfeltene i Oslo og Akershus. Statens vegvesen innfører et midlertidig forbud.

– Andelen elbiler i kollektivfeltene, spesielt i rushtid, er nå så stor at bussene blir betydelig forsinket, sier prosjektleder trafikk i Statens vegvesen , Halvard Gavelstad.

Forbudet er ett av flere tiltak for å begrense privatbiltrafikken når ring 1 stenges på grunn av ombyggingen av Hammersborgtunnelen.

Veien holdes stengt i tre år, og elbilforbudet gjelder så lenge veien er stengt.

– Elbiler har kunnet kjøre i kollektivfeltene siden 2003. Denne fordelen blir nå tatt bort av hensyn til bussenes framkommelighet. Vi oppfordrer de som kan, til å la bilen stå og heller reise kollektivt, sykle eller gå, sier Gavelstad.

Oslo kommune innfører samme forbud på sine veier.

Omskiltingen på riks- og europaveiene skjer 6. og 7. mai. På det kommunale veinettet starter arbeidet 6. mai og er ferdig innen 1. juni. Forbudet gjelder fra dagen skiltene er endret.

(Kilde: bygg.no)

Skroll til toppen