Flere nordmenn har stor tro på bedret økonomi

I takt med gjenåpningen, har nordmenns tro på at norsk økonomi også vil bedre seg økt kraftig.

Ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion har optimismen for økonomien i Norge ikke vært større på 15 måneder.

Norsk koronamonitor har i løpet av pandemien spurt 97.000 nordmenn om de tror den økonomiske situasjonen i Norge den neste måneden vil bli bedre, dårligere eller uendret.

I juni tror 37 prosent at den økonomiske situasjonen i Norge vil bli bedre den neste måneden. 14 prosent tror den blir dårligere, mens 49 prosent tror den vil forbli uendret.

Andelen av dem som tror at den økonomiske situasjonen blir bedre, har økt med hele 14 prosentpoeng siden mai.

– Troen på lysere tider for økonomien har aldri vært høyere under pandemien. Nordmenns tro på bedre tider er mer enn dobbelt så høy som snittet for hele perioden, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I undersøkelsen oppgir også 22 prosent at de er bekymret for sin personlige økonomi som følge av pandemien. Dette er 3 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for pandemien.

(Kilde: bygg.no)

Rull til toppen