Toppmeny

BNL: Lønnsomt å satse på kompetanse og ny teknologi i byggenæringen

I årets konjunkturbarometer fra Byggenæringens Landsforening (BNL) trekker bedriftene frem kompetanse som bedriftens viktigste konkurransefortrinn.

Undersøkelsen viser også at ny teknologi gir tids- og kostnadsgevinster og flere bedrifter er på god vei inn i det grønne skiftet.

– Byggenæringen er en arbeidsintensiv næring. Det er ikke overraskende at bedriftene trekker frem kompetanse som viktigste konkurransefortrinn. Det kommer imidlertid klart frem i årets undersøkelse at det er fortsatt krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Arbeidsledigheten er lav, og som på linje med i fjor, planlegger omkring halvparten av bedriftene i undersøkelsen å ansette, og det er få som planlegger å nedbemanne. 38 prosent mener at manglende tilgang til kvalifisert arbeidskraft er det største hinder for investeringer.

– Vi ser at i tillegg til at det er krevende å få tak i fagarbeidere, er det en markant økning i bedrifter som også sliter med å få tak i ingeniører og arkitekter. Stadig større og mer komplekse prosjekter og nye krav fra bestillere bidrar nok til at bedriftene har behov for enda bredere kompetanse enn tidligere, sier Sandnes.

I årets undersøkelse har vi også undersøkt om bedriftene blir stilt bærekrafts krav fra sine kunder.

– Nesten 40 prosent av bedriftene har aldri fått slike krav, men blant de som har fått slike krav, er det vanligste kravet bedriftene møter er krav til kvalitet på materialer/levetid/utslipp fra materialproduksjon. Nesten en av tre bedrifter har møtt dette kravet. Krav til avfallsreduksjon og krav til miljøsertifisering er heller ikke uvanlig, sier Sandnes.

Her er ser vi at det svært store bransjeforskjeller og forskjeller knyttet til størrelse på bedrift. Entreprenørene møter flest krav herunder også kravet til fossile maskiner og utstyr mens bedrifter innenfor eiendomssegmentet møter oftest miljøsertifiseringskravet.

– Det ser ut til at flere bedrifter i vår næringen ser det som lønnsomt å bli miljøsertifisert – både for bedriften, men også fordi det er god omdømmebygging og gir en konkurransefordel i markedet, sier Sandnes.

Undersøkelsen viser også at ny teknologi er på full fart inn i byggenæringen. 53 prosent mener at det bidrar både til å redusere tidsbruken og mens en av tre mener det bidrar til å redusere kostnader, og øke kvaliteten. Det kan se ut til at det er spesielt de store bedriftene som klarer å hente ut disse gevinstene

(Kilde: bygg.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS