Toppmeny

Vellykket innsatslederkurs

I bedrifter med et industrivern kan innsatsleders opptreden ved en uønsket hendelse ha vesentlig betydning for utfallet av hendelsen. Trening er derfor essensielt for at innsatsleder og industrivern skal reagere korrekt når en hendelse inntreffer.

Trygg Kurs har høy kompetanse innen trening av industrivern og innsatsledere, brann- og evakueringsøvelser og forsterket førstehjelp.

I månedsskiftet februar-mars arrangerte vi et åpent kurs for personell som fungerer som innsatsleder eller fagledere for industrivern. Det var fokus på opptreden ved forskjellige hendelser og øvelser knyttet til kommunikasjon, brannslokking, evakuering av skadet person, førstehjelp og beredskapsledelse. I tillegg var det en gjennomgang teori knyttet opp mot lover og forskrifter for industrivern, krav til beredskap m.m.

Deltakerne var entusiastiske og engasjerte. En av tilbakemeldingene lød: «Et meget interessant kurs og veldig lærerikt.»

Ønsker du å delta på vårt neste innsatslederkurs som starter 23. mai? Da kan du lese mer og melde deg på her.

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS