Veileder om nye krav til offentlige oppdragsgivere

Fra 1. januar stilles det flere nye krav til hvordan offentlige oppdragsgivere skal stille kontraktsvilkår og kontrollere sine underleverandører for å hindre useriøsitet i arbeidslivet.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har oppdatert veilederen om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter med de nye reglene som trådte i kraft ved nyttår. Arbeidstilsynet har også deltatt i arbeidet med den nye veilederen.

Kravene gjelder for bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

Dette er de nye kravene
De nye kravene omfatter at offentlige oppdragsgivere stiller krav og følger opp:
– obligatorisk tjenestepensjon
– HMS-kort
– språkferdigheter og informasjonsplikt

Offentlige oppdragsgivere må også stille kontraktsvilkår om betaling av lønn og annen godtgjørelse via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling.

Her finner du den nye veilederen: Veileder om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår mv. i offentlige kontrakter (anskaffelser.no)

Arbeidstilsynet følger opp med tilsyn
Arbeidstilsynet har myndighet til å føre tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Endringene betyr blant annet at Arbeidstilsynet kan føre tilsyn med at flere krav er ivaretatt i offentlige kontrakter enn tidligere og at offentlige oppdragsgivere har ført kontroll med flere forhold enn at arbeidstaker har lønn i samsvar med allmenngjort lønn på allmenngjort område, eller lønn i samsvar med landsdekkende tariffavtale på områder som ikke er allmenngjort.

(Kilde: arbeidstilsynet.no)

Skroll til toppen