Skulle du ha tatt kurs i arbeidsvarsling?

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på eller ved vei skal ha fått nødvendig opplæring i arbeidsvarsling og ha et gyldig kompetansebevis. Et kompetansebevis er kun gyldig i 5 år, det vil si at man må ta et nytt kurs minimum hvert 5. år. Vi har nå satt opp kurs i digitalt klasserom hver uke framover. Meld deg på i dag.

Mange i bygg og anleggsbransjen og andre i lignende virksomheter må ta et arbeidsvarslingskurs for å kunne utføre arbeidet sitt på en lovlig måte. For å imøtekomme den store etterspørselen etter kurs i arbeidsvarsling har vi satt opp kurs hver uke fram til og med juni og fra august og utover. Kursene settes opp i digitalt klasserom, det vil si at kursdeltakerne slipper reisetid og reisekostnader i forbindelse med kurset. Det er bare å ta kurset hjemmefra eller på kontoret.

For mange er det tilstrekkelig med arbeidsvarsling kurs 1. Les mer om det her.

Les mer om arbeidsvarsling kurs 2 og 3 her.

Skroll til toppen