Ses vi på Industrivernkonferansen 6. og 7. desember?

Skal du på Industrivernkonferansen 6. og 7. desember på Lillestrøm? Trygg Kurs er tilstede som utstiller og vi gleder oss til å møte kunder og partnere, og håper så mange som mulig tar en tur innom standen vår.

Foto: Karoline K. Åbyholm/Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Siden konferansen i 2021 har vi i Trygg Kurs også etablert oss som utstyrsleverandør og vi ser fram til å vise fram noe av det vi kan tilby til industrivern i Norge.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til å delta på Industrivernkonferansen, enten ved å være fysisk på Lillestrøm eller ved å delta digitalt. Ved å lytte til foredragene får du oppdatert deg på det siste innen fagfeltene beredskap og industrivern. Foredragene legger stor vekt på erfaringsutveksling, og deltakerne oppfordres også til å diskutere og snakke med hverandre, NSO og utstillerne i pausene. NSO tilstreber også at nødetatene skal være godt representert både på foredragene og blant deltakerne.

Konferansen arrangeres på Thon Hotel Arena, Lillestrøm med gode kollektiv- og parkeringsmuligheter. Utstillingen vil bestå av ulike leverandører som har med seg det siste innenfor beredskapsutstyr og -tjenester.

Les mer om programmet og konferansen på NSO sine nettsider