Rekonstruksjon kan være redningen for din bedrift

Det har vært krevende tider for mange virksomheter de siste par årene og dette gjenspeiles i konkurstallene. For mange virksomheter kan rekonstruksjon være redningen for å unngå konkurs.

Rekonstruksjonsloven er et viktig juridisk verktøy som gir bedrifter muligheten til å rekonstruere og restrukturere sin økonomi for å unngå konkurs. Lovens formål er å bidra til å redde livskraftige virksomheter fra å gå under, samtidig som den sikrer at kreditorers interesser ivaretas på en rettferdig måte.

Hvem passer rekonstruksjon for?
– Virksomheter i økonomiske vanskeligheter som ønsker å unngå konkurs.
– Levedyktige virksomheter men med midlertidige økonomiske utfordringer.
– Kreditorer som ønsker å maksimere tilbakebetalingen av utestående krav.

Hvordan fungerer det?
– Prosessen kan igangsettes av selskapet selv eller en kreditor.
– Involverer vanligvis utarbeidelse av en rekonstruksjonsplan som skal godkjennes av kreditorene og retten.
– Planen kan inneholde tiltak som gjeldsforhandlinger, omstrukturering av gjeld, salg av eiendeler eller endring i virksomhetens driftsmodell.

Fordeler
– Gir en mulighet til å komme til enighet med kreditorene uten å gå gjennom en formell konkursprosess.
– Bidrar til å sikre fremtidig eksistens, bevare arbeidsplasser og opprettholde tjenester til kunder og samfunn.
– Større sannsynlighet for at kreditorer får tilbakebetalt så mye av sine utestående krav som mulig.

Viktige hensyn
– Prosessen kan være kompleks og ressurskrevende og krever samarbeid mellom involverte parter.
– Transparens og ærlighet fra bedriften er avgjørende for å sikre tillit og støtte fra kreditorene.
– Det er viktig å komme i gang med en rekonstruksjonsprosess i tide før problemene blir for stor.

Rekonstruksjonsloven ble gitt som en midlertidig lov under koronapandemien og har vært en suksess. Regjeringen tar sikte på å innføre en fast rekonstruksjonslov i 2025.

Skroll til toppen