Nytt nettkurs! Sikker jobb analyse (SJA) og Rapport om uønsket hendelse (RUH)

Dette kurset har som mål å klargjøre når SJA og RUH skal brukes, hvordan man bruker de riktig, og hvorfor etterlevelse av kravet er så viktig. Kurset passer for deg som skal lede et arbeidslag, eller selv utføre arbeid som kan medføre risiko.

Som arbeidstaker plikter man å medvirke til sikkerhet for seg selv og andre. SJA og RUH skal gjøre det enklere for arbeidstakere å etterleve kravet til medvirkning i en rekke situasjoner. Vårt nettkurs ” gir en lettfattelig innføring i hensikt, funksjon og virkeområde for SJA og RUH, samt hvordan SJA og RUH supplerer eksisterende planverk. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder.

Kjøp tilgang til kurset på vår nettkursportal tryggportalen.no