Nytt nettkurs! Sikker bruk av diisocyanater på polsk – Bezpieczne użytkowanie diizocyjanianów

24. august 2023 ble det krav fra norske myndigheter at alle som arbeider med diisocyanater og diisocyanatholdige produkter skal ha opplæring og kunne vise til et dokumentert resultat fra opplæringen.

Kravet innebærer at utøvere må bli kjent med skadevirkninger, hvordan eksponering finner sted, preventive tiltak, trygge arbeidsmetoder og håndtering av ulykker og uønskede hendelser, i henhold til REACH-forordning nr.2020/1149. Kurset gir en innføring i praktisk anvendelse av forordningen.

Nå har vi laget en polsk versjon av vårt populære nettkurs «Sikker bruk av diisocyanater» – «Bezpieczne użytkowanie diizocyjanianów». Kurset  i kombinasjon med tilgang til rådgiver i etterkant vil gi kunnskap om og grunnlag for sikkert arbeid og håndtering av diisocyanater og materialer som inneholder dette.

Kjøp tilgang til kurset på vår nettkursportal tryggportalen.no

Skroll til toppen