Nye bransjer i Arbeidsmiljøhjelpen

Nå kan renovasjonsbransjen, helseklinikker og politi, vektere og kriminalomsorgen ta i bruk Arbeidsmiljøhjelpen – et bransjetilpasset verktøy for et bedre arbeidsmiljø.

– Forbedring av arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess som det må jobbes systematisk med over tid. Arbeidsmiljøhjelpen er et verktøy som kan hjelpe virksomheter med dette arbeidet, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Kunnskapsbaserte og praksisnære eksempler for egen bransje
Alle bransjer har unike utfordringer som, dersom man ikke er bevisst dem, kan påvirke arbeidsmiljøet i negativ retning. På helseklinikker, for eksempel, opplever mange høye emosjonelle krav i kontakt med pasienter, noe som over tid kan føre til psykiske helseplager. Mens politibetjenter kan oppleve vold og trusler, som kan føre til skader og også søvnplager og psykiske plager.

I Arbeidsmiljøhjelpen kan arbeidsgivere og arbeidstaker finne kunnskapsbaserte og praksisnære eksempler på mulige utfordringer i sin bransje, og forslag til hvordan det kan jobbes med dem.

– Bruk verktøyet i partsamarbeidet og sørg for medvirkning fra de ansatte. På denne måten får alle et eierskap til arbeidsmiljøarbeidet, oppfordrer Vollheim.

Arbeidsmiljøhjelpen finner du nettsidene til Arbeidstilsynet.

(Kilde: arbeidstilsynet.no)