Nytt nettkurs! Sikker bruk av diisocyanater

Fra og med 24. august 2023 stiller norske myndigheter krav til opplæring med dokumentert resultat for alle som arbeider med diisocyanater og diisocyanatholdige produkter.

Kravet innebærer at utøvere må bli kjent med skadevirkninger, hvordan eksponering finner sted, preventive tiltak, trygge arbeidsmetoder og håndtering av ulykker og uønskede hendelser, i henhold til REACH-forordning nr.2020/1149. Kurset gir en innføring i praktisk anvendelse av forordningen.

Nettkurset “Sikker bruk av diisocyanater” i kombinasjon med tilgang til rådgiver i etterkant vil gi kunnskap om og grunnlag for sikkert arbeid og håndtering av diisocyanater og materialer som inneholder dette.

Kjøp tilgang til kurset på vår nettkursportal tryggportalen.no

Skroll til toppen