Rett kantsikring er livsviktig – mange brukerhåndbøker er mangelfulle

I en nyhetsmelding forteller Arbeidstilsynet at de har foretatt en gjennomgang av en rekke brukerhåndbøker og funnet at mange brukerhåndbøker om oppsett av stillas mangler nødvendig informasjon for å være trygge når det utføres arbeid på tak.

Fall i forbindelse med arbeid i høyden er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser. Rett kantsikring ved for eksempel takarbeid, er livsviktig.

– Ofte opplever vi at stillaser, med standardrekkverk, blir brukt som kantsikring opp mot tak, og da som eneste sikring. Det er ikke holdbart, sier senioringeniør Rolf Engstrøm i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har gått gjennom en rekke brukerhåndbøker etter en fallulykke der en arbeidstaker døde. Stillaset var ikke trygt nok og manglet kantsikring. Gjennomgangen viste at mange brukerhåndbøker om oppsett av stillas mangler nødvendig informasjon for å være trygge når det utføres arbeid på tak.

– Alle stillaser skal oppfylle nødvendige standarder for å være trygge. Brukerhåndbøker skal gi tilstrekkelig veiledning for korrekt montering av stillaset, sier Engstrøm. Ikke alle brukerhåndbøker er gode nok.

I tillegg viste gjennomgangen at det mangler informasjon og dokumentasjon fra firmaer som sertifiserer stillaser. Dette gjelder spesielt bruk av kantsikring ved arbeid på tak. En kantsikring vil hindre at arbeidstakere faller ned. Det finnes egne standarder for sertifisering og godkjenning av stillaser og produkter for kantsikring.

– Brukerhåndbøker skal gi tilstrekkelig veiledning for korrekt montering av stillaset. Nå vil vi at stillasentreprenører, arbeidsgivere, opplæringsvirksomheter og brukere setter seg grundig inn i begrensningene og kravene som gjelder for de spesifikke stillastypene som blir brukt. Dette kan bidra til å sikre et trygt arbeidsmiljø som er i samsvar med gjeldende standarder, sier Engstrøm. Kompetanse på bestilling.

Har du behov for stillaskurs? Se våre stillaskurs her.

Gjennomgangen vår viser at oppdragsgiver må bli bedre på å spesifisere kravet til kantsikring allerede ved bestilling av stillas. Det er viktig å ha all dokumentasjon på plass før bruk.

– Også her er det rom for forbedringer, sier Engstrøm. Krav til dimensjonering, montering og bruk, kontroll, samt krav til kontrollrapport og skilting av stillas er beskrevet i Forskrift om utførelse kapittel 17.

Endringer i 2016
Produktsertifisering for stiger, stillaser og kantsikring erstattet typegodkjenning fra Arbeidstilsynet i 2016. Det er nedfelt i Produsentforskriften (§ 4-5). For at et stillas skal kunne brukes som sikring ved arbeid på tak må det være kantsikring på stillaset som tilfredsstiller kravene i NS-EN 13374. Det vil hindre at arbeidstakere faller ned fra taket. Det betyr at sertifiseringsorganet, som har gitt ut sertifikatet på det aktuelle produktet, skal ha testet og sjekket at stillaset tilfredsstiller kravene i de aktuelle standardene.

(Kilde: arbeidstilsynet.no)