Toppmeny

Lønnsomt å samarbeide på arbeidsplassen

Et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse øker lønnsomheten i bedriftene, viser ny SINTEF-rapport.

LOs distriktskontor og NHOs regionskontor i Trøndelag har de siste tre årene gjennomført et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelse i utvalgte bedrifter innen byggenæringen. Målet var å finne ut hvordan man får mer ut av partssamarbeidet og om det faktisk er lønnsomt.

SINTEFs evaluering av prosjektet viser at samarbeidslinja på den enkelte bedrift er styrket og at utviklingen av dette samarbeidet har lagt grunnlaget for bedre lønnsomhet. Videre viser rapporten at tillitsvalgtrollen har fått en viktigere rolle i bedriftene, samt at tilliten som er skapt gjør at de er bedre i stand til å håndtere krevende situasjoner som f. eks. permitteringer. Rapporten konkluderer med to forhold det er viktig å ha fokus på i arbeidet med å utvikle det utvidede partssamarbeidet:

Legge til rette for trening og etablering av tillit
Sørge for forankring ut over hovedtillitsvalgt og daglig leder i hver enkelt bedrift
Prosjektmedarbeider for LO kan komme ut til forbund og fagforeninger for å dele sine erfaringer. Ta kontakt med LOs distriktskontor for å avtale nærmere.

Du kan lese hele SINTEF-rapporten her.

(Kilde: lo.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS