Laveste skadetall i bygg- og anleggsbransjen siden 2014

Antall arbeidsskader i bygg- og anleggsbransjen er på vei ned. I 2020 ble det registrert 2.498 arbeidsskader i 2020, noe som er det laveste antallet siden 2014.

Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at menn i bygg- og anleggsbransjen har to til tre ganger høyere sannsynlighet for å bli skadd sammenlignet med kvinnene i samme bransje. I 2020 var fall fra høyder den mest vanlige ulykken, med om lag 550 registrerte tilfeller.

– Tallet på ikke-dødelige skader har gått ned nesten hvert år, og det har fortsatt i 2020. Selv om det har vært litt redusert aktivitet i bransjen i 2020, ser vi at den gode trenden fortsetter, sier forsker Hans Magne Gravseth i STAMI.

Han understreker at det er underrapportering av ulykker, noe som betyr at det er usikkerhet knyttet til tallene.

Analysen viser videre at bygg- og anleggsbransjen har utfordringer med arbeidsmiljøet. Deler av bransjen har også høyere grad av mobbing.

– I anleggsbransjen er det økt forekomst av mobbing, mer enn gjennomsnittet for andre bransjer. Det har vært stabilt over tid, og vi finner ikke det samme i byggebransjen, sier Gravseth.

(Kilde: bygg.no)

Handlekurv
Rull til toppen