Husk å strø på arbeidsplassen!

Det kan være krevende å jobbe ute når det er glatt. Som arbeidsgiver har du ansvar for å redusere risikoen for at ansatte sklir eller faller på jobb.

Når det går fra minus til plussgrader kan det dannes såpeglatt hålke på bakken. Dette kan føre til vanskelige arbeidsforhold for mange, for eksempel de som jobber på byggeplasser eller i barnehager og skoler.

– Sørge for gode rutiner
Arbeidstilsynet minner om at ansvaret for et fullt forsavarlig arbeidsmiljø ligger hos arbeidsgiver. Kjente risikofaktorer skal kartlegges og forebygges.

– I Norge er skiftende vintervær med glatt føre høyst normalt. Er du arbeidsgiver med ansatte som jobber utendørs bør du derfor ha gode rutiner på plass. Man har plikt til å gjøre det man kan for at folk ikke skal falle og slå seg på jobben når det er hålke og glatt, sier Vigleik M. Aas i Arbeidstilsynets svartjeneste.

Tips for bedre arbeidsforhold
Her er noen grep du som arbeidsgiver kan ta nå når det er glatt ute:
– Rydd bort snøen.
– Strø ofte og grundig.
– Sørg for broddar og fottøy med pigger når det er nødvendig.
– Sørg for godt arbeidslys.

Arbeidsgiveren sitt ansvar er blant annet beskrevet i arbeidsplassforskriften. Her står det at utendørs arbeidsplassar, så langt det er mulig, skal være innrettet slik at arbeidstakerne ikke kan gli eller falle.

Ta opp saken med arbeidsgiver
Ansatte har også et ansvar for eget arbeidsmiljø.

– Er det for glatt? Er fottøyet for dårlig? Eller er det andre ting som medfører unødvendig risiko på arbeidsplassen? Si det i så fall til din nærmeste leder og eventuelt sikkerhetsvakten, avslutter Aas.

(Kilde: arbeidstilsynet.no)