Toppmeny

Endrede grenseverdier for noen kjemikalier

De endrede grenseverdiene er forskriftsfestet i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Endringene er en tilpassing av det norske regelverket til EUs direktiv 2017/2398.

Endringene gjelder disse stoffene (hva som er endret er gitt i parentes):

 • Trestøv fra harde tresorter (beholdt den norske grenseverdien som er lavere enn det direktivet foreslo)
 • Seksverdige kromforbindelser (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo)
 • Ildfaste keramiske fibre (beholdt den norske grenseverdien som er lavere enn det direktivet foreslo)
 • Respirabelt krystallinsk støv fra silika (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo)
 • Benzen (ingen ny grenseverdi for stoffet i dette direktivet)
 • Vinylklorid (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo)
 • Etylenoksid (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo, men det er innført en anmerkning H for hudopptak)
 • 1,2-propylenoksid (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo, og har beholdt anmerkning H for hudopptak som direktivet ikke foreslo)
 • Akrylamid (beholdt den norske grenseverdien som er lavere enn det direktivet foreslo)
 • 2-nitropropan (endret grenseverdien til direktivforslaget)
 • o-toluidin (endret grenseverdien til direktivforslaget)
 • 1,3-butadien (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo)
 • Hydrazin (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo)
 • Vinylbromid (Norge har lik grenseverdi som direktivet foreslo)

Alle stoffene på listen fikk anmerkning G. Det vil si at EU har fastsatt en bindende grenseverdi for stoffet.

Direktivet fastsatte overgangsordninger for to stoffer i listen, men disse er ikke inntatt i forskriften da Norge allerede har lavere eller lik grenseverdi for disse stoffene.

(Kilde: arbeistilsynet.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt fra Trygg Kurs AS