Toppmeny

– Det brenner for ofte på avfallsanlegg

Over halvparten av brannene på norske avfallsanlegg skyldes selvantenning i avfallet, etterfulgt av batterier. Det brenner mest i blandet avfall og konsekvensene har økt de senere år. Avfalls- og gjenvinningsbransjen må ta brann på alvor for ikke å tape penger og omdømme ifølge en ny rapport.

Den nye kunnskapen om avfallsbranner fremkommer av en utredning som Nomiko – Norsk Miljøkompetanse har utført på oppdrag for Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Nomiko har kartlagt 65 branner som har oppstått på avfallsanlegg de senere år. Kartleggingen viser at branner på avfallsanlegg forekommer helt klart oftest i blandet avfall (restavfall) og halvparten av brannene starter inne i omlastingshaller/-lager, hvor konsekvensene ofte er store. Nomiko har også sett på brannårsakene.

– Selvantenning, på grunn av varmegang i avfallet, er brannårsaken for over halvparten av brannene på norske avfallsanlegg, etterfulgt av batterier, sier prosjektleder for utredningen og daglig leder i Nomiko, Sverre Valde i en pressemelding.

I sluttrapporten for prosjektet er det foreslått hele 31 tiltak som avfallsanleggene kan vurdere for å minske sin brannrisiko, basert på innspill fra 50 kilder. Nomiko anbefaler også at avfallsbransjen og myndigheter går sammen om å utarbeide en brannrisikoveileder.

– En god brannrisikovurdering er fundamentalt for god brannsikkerhet. Ved å foreta en grundig kartlegging av hvor branntilløp og brann kan oppstå avdekkes brannrisikoområder og nødvendige tiltak kan iverksettes, sier Valde.

Ifølge den ferske sluttrapporten er det ikke grunnlag for å påstå at det brenner oftere i norske avfallsanlegg i dag enn tidligere år. Heller ikke at det brenner mer på norske avfallsanlegg enn hos våre naboland.

– Men fokuset, og ofte også konsekvensene, har utvilsomt økt de senere år, blant annet på grunn av flere og dyrere maskiner, økt miljøfokus og økte utbetalinger fra forsikringsselskapene, påpeker Valde.

– Om avfallsbransjen ikke tar denne utviklingen på alvor, vil det medføre tap av penger og omdømme, og problemet med å få forsikret seg vil øke, noe flere avfallsselskaper fortalte oss at de sliter med allerede. Mange selskaper har gjort mye, men de fleste kan gjøre mer, avslutter Sverre Valde.

(Kilde: bygg.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS