De fleste arbeidsulykker kunne vært unngått, mener Arbeidstilsynet

143 mennesker har mistet livet på jobb de fem siste årene i det landbaserte arbeidslivet. 22 000 skader seg på jobb hvert år, viser tall fra SSB.

– Vi ser at de fleste ulykker skjer av kjente årsaker. Den skadde utsettes i mange tilfeller for kjente farer som det er mulig å iverksette tiltak mot. De fleste ulykker kunne derfor vært unngått dersom man jobbet bedre forebyggende, sier Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim i en pressemelding.

Årsakene til at ulykker skjer i arbeidslivet er likevel sammensatte. Ofte er de en kombinasjon av menneskelige, organisatoriske og teknologiske faktorer.

– Vi ser at risikovurderinger er mangelfulle. De er ofte for generelle. Farer på arbeidsplassen ikke er avdekket eller håndtert, sier avdelingsdirektør for arbeidsmiljø og regelverk, Monica Seem, i Arbeidstilsynet.

– Over tid har vi også sett at utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å bli skadd og dø på jobb. De jobber i typiske risikoutsatte næringer, får mindre opplæring enn norske arbeidstakere, og det er flere utfordringer knyttet til språk.

(Kilde: bygg.no)

Skroll til toppen