Fagleder Industrivern – Innsatslederkurs

Faglederens rolle er å lede og koordinere innsatsen til industrivernet når det oppstår en uønsket hendelse. Hvordan faglederen fyller denne rollen kan ha stor innvirkning på utfallet av en hendelse. Det er derfor viktig at faglederen får opplæring i hvordan han eller hun skal opptre ved en ulykke.

Formål: Trygg Kurs AS tilbyr kurset Fagleder Industrivern med det formål å kvalifisere personell til å fylle rollen som fagleder i bedriftens industrivern, ved å gi grunnleggende kunnskap og opplæring i de ferdigheter en fagleder trenger.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Innsatsledelse
– OBBO (observere, bedømme, beslutte, ordre)
– Opptreden og samarbeid på skadested
– Risikovurdering
– Skadestedsarbeid
– Kommunikasjon
– Praktiske øvelser

Praktisk informasjon: Kurset avholdes over to dager, fra kl. 09.00-16.00. Forøvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Sted: Kurset holdes på Holmen i Nye Vakås vei 78. Se kart og mer informasjon om lokalene her.

Krav til forkunnskaper: Vi anbefaler at deltakerne har gjennomført Industrivern grunnkurs.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 7.900,- pr deltaker, og inkluderer kursmateriell, utstedelse av kursbevis og lunsj.

Aktuelle kurs


Rull til toppen