Bedriftsintern opplæring – et alternativ til åpne kurs

Bedriftsintern opplæring vil si at vi setter opp et eget kurs for din bedrift og for dine ansatte og kollegaer. Alle våre kurs kan gjennomføres som bedriftsintern opplæring. Ta kontakt på telefon 21544010 eller benytt skjema nederst på denne siden.

Bedriftsintern opplæring kan være et meget godt alternativ for en bedrift i flere tilfeller, her er noen fordeler ved å velge bedriftsintern gjennomføring:

  • kan være mer prisgunstig enn å melde mange ansatte på et åpent kurs (åpent kurs vil si planlagte kurs hos oss hvor alle kan melde seg på)
  • mulighet for i større grad å tilpasse kursinnhold til bedriftens behov
  • mulighet for å kunne tilpasse sted og tid for kursgjennomføring, som igjen kan spare bedriften for både tid og reisekostnader
  • mulighet for i større grad kunne velge gjennomføringsform, f.eks. velge digitalt i stedet for fysisk klasserom, eller en kombinasjon
  • mulighet for å kunne tilpasse språk ved behov