Arbeidstilsynet: mer ekstremvær kan gi flere farer på bygge- og anleggsplassen

Mer ekstremvær og økte temperaturer vil påvirke arbeidslivet fremover. Klimaendringene kan medføre blant annet ustabile masser etter nedbør, og økt behov for sikringstiltak på byggeplassen i forkant av ekstreme værforhold, ifølge Arbeidstilsynet.

28. april var verdens arbeidsmiljødag og markeres hvert år for å fremme hvor viktig det er å ivareta sikkerheten og helsa til ansatte på arbeidsplassen. Årets tema var virkningene av klimaendringer på sikkerhet og helse på jobben. Ifølge Arbeidstilsynet kan klimaendringer gi nye risikoer i arbeidsmiljøet, og endre måten vi jobber på.

Norge er et av de minst sårbare og mest tilpasningsdyktige landene til klimaendringene i verden, men vi slipper likevel ikke unna, og bygg og anlegg er næringer som kan bli berørt av ekstremvær, skriver Arbeidstilsynet.

– Det å være i forkant gjør oss bedre rustet til å håndtere nye eller endrede farer. Det gjør oss i stand til å ta i bruk nye metoder og teknologi som er tilpasset endrede rammebetingelser som følge av klimaendringene, sier avdelingsdirektør Monica Seem i pressemeldingen fra Arbeidstilsynet.

– Mer ekstremvær vil kunne medføre flere farer på bygge- og anleggsplassen, for eksempel ustabile masser etter nedbør, og økt behov for sikringstiltak på arbeidsplassen i forkant av ekstreme værforhold, eller i verste fall mens været pågår. Slikt arbeid kan ofte være under tidspress og medføre fysiske farer ved for eksempel arbeid i høyden.

Videre påpeker Arbeidstilsynet mer miljøvennlige måter å utføre arbeid på, og nye energiformer, som utfordringer for sikkerhet og arbeidsmiljø.

– Solcellepanel og montering av disse kan være farlig arbeid i høyden, og krever sikring og god opplæring for å unngå ulykker.

– Større krav til gjenvinning av flere materialer kan påvirke arbeidstakere i form av frigjøring av farlige stoffer, metaller, biologisk materiale, brannfare og tungt fysisk arbeid ved demontering og håndtering av produkter, skriver Arbeidstilsynet.

(Kilde: bygg.no)

Skroll til toppen