2024 versjoner av FSE-kurs på nett og førstehjelpskurs på nett er lansert

Januar hvert år lanserer vi oppdaterte versjoner av nettkurs i førstehjelp, FSE og Instruert personell. 2024 var ikke noe unntak og årets oppdaterte versjoner finner du nå på Tryggportalen.

Hvor ofte må jeg ta FSE-kurs?
I henhold til FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) så krever myndighetene at personell som jobber på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning ha opplæring i forskriften og førstehjelpsopplæring minimum hver 12. måned. Det vil si at det ikke skal gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.

Hvor ofte må jeg ta et førstehjelpskurs?
Hvor ofte du må ta et førstehjelpskurs avhenger av hvilken bransje du jobber i og hvilken rolle du er tildelt på din arbeidsplass. Dette er enten regulert gjennom lov og forskrift eller det kan være definert av din arbeidsgiver. Det kan også være krav til det i kontrakter mellom samarbeidspartnere eller kunde og leverandør.

Nettkursene er tilgjengelige via vår nettkursportal tryggportalen.no
Årlig gjennomgang av FSE med førstehjelp 2024 (norsk)
Årlig gjennomgang av FSE med førstehjelp 2024 (engelsk)
Årlig gjennomgang av FSE med førstehjelp 2024 (polsk)

Instruert personell med førstehjelp 2024

Førstehjelpskurs utvidet 2024
Førstehjelpskurs med HLR (hjerte- og lungeredning) 2024
Førstehjelp ved strømskader og bruk av hjertestarter 2024
Førstehjelpskurs med HLR (hjerte- og lungeredning) og hjertestarter 2024

First aid with CPR 2024