Toppmeny

Veksten i bygg og anlegg fortsetter

Tall for 3. kvartal 2017 viser fortsatt vekst i aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen. Tar vi hensyn til sesongvariasjoner steg bygge- og anleggsproduksjonen med 0,7 prosent fra foregående kvartal.

Aktiviteten i anleggsnæringen viste 0,4 prosent vekst sammenliknet med kvartalet før. Vi tar da hensyn til sesongvariasjoner. Produksjonen i byggsektoren steg i samme periode 0,9 prosent, viser nye tall fra Produksjonsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet.

Den samlede produksjonen i 3. kvartal 2017 lå 4,9 prosent høyere enn i samme kvartal året før. I byggebransjen var økningen 4,8 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2016, mens i anleggssektoren var veksten på 5,0 prosent i samme periode.

(Kilde: ssb.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS