Toppmeny

Unge lærer sikkerhet av kollegaer

Unge arbeidstakere kopierer sine erfarne kollegaer. Derfor er det større behov for tiltak rettet mot arbeidsplassene enn mot mer utdannelse hvis de unges sikkerhet skal forbedres.

Unge medarbeidere har en større risiko for å komme ut for arbeidsulykker enn sine eldre kollegaer, skriver arbejdsmiljoviden.dk. Vil vi redusere den risikoen, skal blikket rettes mot arbeidsplassene som tar imot de unge. Den sikkerhetskulturen som hersker på arbeidsplassene, har nemlig langt større betydning for de unge enn det de har lært på skolebenken. Det forteller seniorforsker Johnny Dyreborg ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark.

Innretter seg etter kollegaene
– Fra SAFU-prosjektet vet vi at unge i stor grad innretter seg etter det som foregår på arbeidsplassen, uansett hva de nylig har lært i yrkesutdanningen – men også uansett om det nettopp har stått en arbeidsleder eller sikkerhetsrepresentant og sagt: Du må ikke gjøre slik og slik. Hvis de deretter blir satt til å arbeide sammen med kollegaer som gjør nettopp slik, så vil de unge ganske snart gjøre det samme, sier han.

En av årsakene er ifølge Dyreborg at de unge søker anerkjennelse når de er nye på arbeidsplassen. Og hvis den primære faktoren for anerkjennelse på arbeidsplassen er at man får gjort jobben raskt, er det det de unge vil gå etter.

– Hvis det ikke ligger anerkjennelse og praksis i høy sikkerhet på arbeidsplassen, så begynner den unge ikke å rope opp om sikkerhet. Arbeidspraksis er en meget sterk faktor for hvordan de unge arbeider, og det er faktisk positivt, for det gir oss en god mulighet for å se på hvordan vi kan forbedre praksis, slik vi får de unge til å arbeide på en måte som reduserer risikoen for å komme ut for ulykker, sier Dyreborg.

Ni av ti unge skadet
– I forbindelse med pilotprosjektet undersøkte vi hvor mange av lærlingene som hadde vært utsatt for en større eller mindre ulykke i løpet av de tre første månedene, og det var ganske sjokkerende å oppdage at det gjaldt cirka ni av ti av de unge i kontrollgruppa. I prosjektet deltok i alt 40 lærlinger, men det sier noe om problemets størrelse på bygge- og anleggsområdet, og vi fornemmer helt sikkert at det er noe å arbeide med her.

(Kilde: hms-magasinet.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS