Toppmeny

Tydelige ledere får ned sykefraværet

Arbeidsgivere som lykkes med å få ned sykefraværet er både omsorgsfulle og tøffe, sier Anne-Cecilie Kaltenborn til Ukeavisen Ledelse i dag.

Ved å grave dypt i private og offentlige bedrifter som driver innen helse og renhold, har de to norske forskerne Lise Lien og Hanne Bogen ved Fafo forsøkt å finne ut hva som faktisk fungerer i kampen mot det skyhøye sykefraværet her til lands, skriver Ukeavisen Ledelse.

Bransjene som er undersøkt sliter med høyt sykefravær. Forskerne har imidlertid valgt å se på virksomheter på disse feltene som har lavt sykefravær, for å finne en slags rettesnor for de som sliter. Svarene forskerne fant er «overraskende tydelig», mener NHO. De ble publisert i en rapport tirsdag.

– Rapporten forteller oss at de som lykkes, tør å både være omsorgsfulle og tøffe som arbeidsgivere. Det gir resultater, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel til Ukeavisen Ledelse.

– Det er også interessant å se at flere av de offentlige virksomhetene som har lyktes med sykefraværet, sier at de har fått det til fordi de har tatt tak i sykefraværet på grunn av mulig konkurranseutsetting. Det viser jo at konkurranseutsetting ikke bare øker kvaliteten på en tjeneste, men også bidrar til lavere sykefravær som følge av mer profesjonell oppfølging, sier hun.

I rapporten skriver Lien og Bogen at det «unødvendige sykefraværet», ikke kan være en privatsak, ettersom det kan få store konsekvenser både tjenestekvalitet og arbeidsmiljø i virksomhetene.

(Kilde: nhosh.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS