Toppmeny

Trygg Kurs har inngått avtale med Norsk Gjenvinning

Som et ledd i det systematiske arbeidet Norsk Gjenvinning gjør for å forebygge ulykker og helseskader og for å skape trivsel på arbeidsplassen, har selskapet inngått avtale med Trygg Kurs om leveranse av risikovurderinger og HMS-rådgivning.

– Vi gleder oss over at Trygg Kurs ble valgt som leverandør og samarbeidspartner, sier Lean-koordinator i region Øst, Odd-Erik Andersen. – Det er en styrke for oss at vi har knyttet til oss eksterne ressurser som kan bidra konstruktivt inn i de løpende prosessene vi har i vårt systematiske arbeid med å innarbeide en god HMS-forståelse og -kultur.

Avtalen omfatter løpende risikovurderinger og HMS-rådgivning på Norsk Gjenvinning sitt anlegg Groruddalen Miljøpark på Haraldsrud i Oslo.

– Vi har hatt god dialog med Norsk Gjenvinning den senere tiden for å kartlegge deres behov og hvordan vi kan bidra til å finne gode løsninger for dem. Vi er stolte og ydmyke, og tar det som en stor tillitserklæring at Norsk Gjenvinning nå velger oss som leverandør av risikovurderinger og HMS-rådgivning. Avtalen viser at Trygg Kurs er en attraktiv totalleverandør av rådgivningstjenester og kompetansehevende tiltak for kunder med svært strenge kvalitetskrav, sier Trond Bjelland, daglig leder i Trygg Kurs AS.

Dette er Trygg Kurs
Trygg Kurs AS er nasjonal leverandør av rådgivning og kurs innen brannvern, dokumentert opplæring, førstehjelp, industrivern, HMS og sertifisert opplæring.
Kursene, som avholdes i hele Norge, er tilrettelagt på en pedagogisk og lett forståelig måte, og i henhold til lovpålagte krav, forskriftsreguleringer og anbefalte bransjekrav. Rådgivning, kursutvikling og koordinering blir administrert fra deres hovedkontor i Oslo sentrum.

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS