Toppmeny

Sykehusene bommer på HMS-arbeidet

En stor del av sykefraværet på norske sykehus er arbeidsrelatert. Likevel tror mange sykepleiere at HMS handler om pasientenes sikkerhet, viser ny rapport.

Mer enn hvert fjerde sykefraværstilfelle blant sykepleiere på sykehus er arbeidsrelatert, ifølge en fersk rapport fra Sintef. Rapporten viser videre at HMS-arbeidet er mangelfullt, blant annet fordi mange sykepleiere tror HMS handler om pasientsikkerhet. Det meldes ikke avvik på for eksempel dårlig arbeidsorganisering, brudd på arbeidstidsbestemmelser eller ekstremt arbeidspress, skriver Sykepleien.no.

– For snevert HMS-arbeid
Ledelsen på norske sykehus er gode på rutiner for brannsikkerhet og oppbevaring av kjemikalier og farlige stoffer, men de utelater altfor ofte den delen som handler om hvordan de ansatte har det i hverdagen, kommer det fram i rapporten.

– HMS-arbeidet i sykehusene er altfor snevert og diffust. Det er rett og slett ikke retta mot dem som jobber her. Både HMS-arbeid og verneombudene har lav status i sykehusene, sier seniorforsker og samfunnsøkonom ved Sintef, Solveig Osborg Ose.

I 2016 reiste hun og kollegene Lisbeth Øyum og Tove Håpnes rundt på norske sykehus for å undersøke hvorfor sykefraværet er høyere i kvinnedominerte yrker enn i de mannsdominerte. Spørsmålet de stilte seg var: Kan det være noe på systemnivå som skaper det høye sykefraværet?

De fant flere svar. De så at det arbeidsrelaterte fraværet skyldes høy arbeidsbelastning og høyt tempo over tid og søvnproblemer på grunn av turnusarbeid. Sykepleiernes arbeidshverdag er flere steder preget av lav bemanning, dårlige pausemuligheter, rotete organisering og en svak ledelse.

Rammer kvinner
Sintef fant ut at HMS-arbeid på sykehus i liten grad er koplet til risikofaktorene for arbeidsrelatert sykefravær. Hvorfor? Kanskje fordi de ansatte stort sett er kvinner?

– Kvinneyrkene vokste fram i ei tid hvor HMS-grunnlaget allerede var lagt av de store mannsyrkene, som industri-, olje- og byggebransjen. Der ligger hovedfokuset på sikkerhet og handler om skader, ulykker og dødsulykker. Etter at kvinnene for alvor kom inn på arbeidsmarkedet på 70-tallet, har det skjedd lite med HMS-tenkningen, sier forsker Solveig Osborg Ose.

– Mange sykepleiere i sykehus tror i dag at deres helse, miljø og sikkerhet bare handler om fysisk og kjemisk arbeidsmiljø og akutte småulykker, som sprøytestikk. Ikke minst tror de at HMS handler om pasientsikkerhet, som fallulykker og feilmedisinering.

Ikke yrkesskade
– Hvem har ikke gjort jobben med å lage et godt HMS-arbeid i kvinneyrker som sykepleie?

– Arbeidstilsynet, Arbeidsdepartementet og partene i arbeidslivet – inkludert Norsk Sykepleierforbund (NSF), sier Osborg Ose.

Nav, som forvalter folketrygdens bestemmelser om yrkesskader og yrkessykdommer, svikter også kvinnene. Belastningslidelser i nakke, skuldre, rygg, hofter knær og liknende faller i dag utenfor forskriftene om yrkesskader, mens sykdommer i armer og hender forårsaket av «vibrasjoner fra arbeidsmaskiner og verktøy» godkjennes, ifølge et rundskriv fra Nav.

– Det er en hån mot kvinnene, mener Osborg Ose.

– Kvinner har en langt dårligere forsikring i arbeidslivet enn menn. Det er veldig urettferdig at kvinnene med de belastningene de har, ikke skal være sikret i regelverket, sier hun.

(Kilde: hms-magasinet.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS