Toppmeny

– Smartere eltilsyn vil gi færre branner

– Innføringen av risikobaserte eltilsyn fra 2018 vil føre til færre branner og gi økt trygghet for befolkningen.

Det mener Jan Cato Hovde, kvalitetssjef for Rejlers Elsikkerhet. Selskapet leverer hvert år tilsynstjenester for over 40 millioner kroner til nettselskaper over store deler av landet. Boliger, næringsbygg, virksomheter og sertifiserte elinstallatører kontrolleres.

– I dag velges tilsynsobjekter hovedsakelig ut tilfeldig ut fra et intervallprinsipp. For eksempel skal boliger ha minst ett eltilsyn hvert 20. år. Den nye instruksen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) pålegger netteiere å foreta mer målrettede tilsyn av eltekniske anlegg, virksomheter og installasjonsvirksomheter i sitt dekningsområde. Boliger og næringsbygg som er mer utsatt for brann, skal sjekkes oftere, mens bygg med oppdaterte eltekniske anlegg nedprioriteres, heter det i en pressemelding.

Hovde sier at den nye instruksen vil bidra til færre overflødige tilsyn av trygge bygg og elanlegg. I stedet blir det hyppigere kontroll med risikoutsatte objekter, for eksempel verneverdige trebygninger og bygg med gamle elinstallasjoner. Instruksen krever at netteier deler inn tilsynsobjektene risikokategorier.

– Myndighetenes mål er å få mer elsikkerhet for pengene. Det tror jeg blir mulig forutsatt at vi ikke reduserer den samlede ressursbruken på lovpålagte eltilsyn, sier Hovde.

Han mener dagens system fører til at det utføres for mange unødvendige tilsyn. Som for eksempel å foreta tilsyn der hvor det elektriske anlegget ikke utgjør noen spesiell risiko.

– Vi bør bruke mindre tid på å sjekke elinstallatører som vi vet gjør jobben sin ordentlig, og på bygninger hvor de eltekniske anleggene er forskriftsmessig montert og holder god standard, sier Hovde.

(Kilde: bygg.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS