Toppmeny

Skap bedre stemning på jobben

Høflighet har større betydning enn man skulle tro. Studier viser til og med at høflighet senker sykefraværet på jobben. Men for å få et bedre arbeidsklima er det konkret handling som gjelder og ikke vidløftige verdiord og visjoner.

Her er noen konkrete råd som vil hjelpe på stemningen på jobben:

1. Sett opp retningslinjer for hvordan dere vil ha det på jobben.
Ledelsen og de ansatte bør sammen sette opp retningslinjer for hva man mener er god oppførsel på arbeidsplassen. “Slik skal vi være mot hverandre”. En slik prosess ender gjerne i noen verdiord som beskriver hvordan man vil at arbeidsmiljøet skal være.

2. Oversett verdiordene til konkrete handlinger
Som nevnt ender mange verdiord opp som det de er, bare ord. For å skape et godt arbeidsmiljø må ord omsettes i praksis. Et verdiord kan være respekt, vi skal behandle hverandre med respekt. Da må man tenke igjennom hva dette innebærer ved å stille spørsmål som; hva kan jeg gjøre for å behandle med respekt? Et konkret svar kan være, jeg skal slutte å avbryte mine kollegaer når de snakker.

3. Fokuser på løsningen ikke problemet.
Det er mye mer motiverende å jobbe mot et positivt mål, enn mot et problem som skal løses. F.eks. ha som mål å skape god stemning og mer latter i stedet for å ha som mål å få bort klagingen på jobben.

4. Ikke overlat til sjefen å løse alle problemer
Mange sjefer tror deres rolle er å løse alle problemer og ikke gjøre sine medarbeidere mer delaktige. Om trivselen på jobben skulle være lav, kan sjefen spørre; hva foreslår dere at vi gjør, hva kan jeg bidra med og hva kan dere gjøre i hverdagen? Forslagene til forbedring bør primært komme fra medarbeiderne.

5. Tenk konstruktivt rundt irritasjonsmomenter
Lapper som “Mora di jobber ikke her” er vanlig på mange arbeidsplasser. Vi er forskjellige og vi irriterer oss over forskjellige ting. Alt fra at noen snakker for høyt i telefonen til rot i kjøleskapet på spiserommet. Det er om å tenke så løsningsfokusert som mulig, finne ut hvem som eier problemet og hvordan det kan løses. Inntil det er løst bør hver enkelt forsøke å håndtere følelsene sine og ikke bli sint for ting man irriterer seg over.

6. Behandle andre som du selv vil bli behandlet
Jobben er en arena hvor en gruppe mennesker som ikke har valgt hverandre skal samarbeide. Den gyldne regel om at man skal behandle andre slik man selv vil bli behandlet holder den dag i dag. Men husk at ikke alle vil bli møtt på samme måte. En medarbeider synes kanskje det er helt topp å skravle med sjefen, mens en annen synes kanskje det er utfordrende.

(Kilde: prevent.se)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS