Kurs i kommunikasjon og retorikk

Teknologien fører til at folk blir mer isolert. Folk foretrekker å sende e-post eller tekstmeldinger til hverandre framfor å prate med hverandre. Evnen til å kommunisere er nødt til å bli dårligere fordi mobiltelefoner og andre innretninger nå kommer imellom folk. Teknologien gjør det mulig å skygge unna vanskelige situasjoner.

Dette kurset vil vise deg hvordan du kan bli flinkere til å føre samtaler, stille gode spørsmål og ikke minst bli en effektiv lytter. Folk har forskjellige måter å lytte på. Noen er personorienterte lyttere og liker å høre alle detaljer omkring en sak. Andre er handlingsorienterte lyttere og vil at den som forteller, skal komme til poenget. Så i samtaler mellom personorienterte lyttere og handlingsorienterte lyttere kan kommunikasjonen bli mislykket.

Å overbevise andre om at de bør forandre sin oppfatning, er ikke bare et spørsmål om å fortelle dem hvorfor de bør gjøre en forandring. For eksempel hvis det er følelser med i bildet, vil en ikke kunne overbevise dem bare ved å komme med argumenter. I slike tilfeller når en skal overbevise noen, må en ofte få den følelsen som virker forstyrrende, til å vike eller erstattes ved å framkalle en annen følelse som kan erstatte de følelsene som ligger til grunn for oppfatningen.

Typiske læringsutbytte

  • Hvordan bli flinkere til å starte samtaler
  • Vit hvordan du bør svare
  • God bruk av spørsmål og å lytte oppmerksomt
  • Utvikle empati ved å bruke forestillingsevnen
  • Kunsten å overbevise
  • Virkningsfull bruk av eksempler og illustrasjoner
  • Sette seg personlig mål

Vi har for tiden ikke satt opp åpne datoer for dette kurset, men kurset kan gjennomføres bedriftsinternt på forespørsel. Så ta gjerne kontakt om du eller din bedrift er interessert.

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet for å ta kontakt med oss