Å skape en positiv kundeopplevelse

For enhver virksomhet som skal lykkes, er det helt avgjørende å skape en positiv kundeopplevelse. Ikke bare bygger dette lojale og tilbakevendende kunder, men gir deg også flere positive anbefalinger.
Et produkt eller en tjeneste er bare like god som den som leverer den, og i stor konkurranse med andre aktører så er kvaliteten på kundeopplevelsen ofte det utslagsgivende konkurransefortrinnet.

Kurset er designet for de som har hatt liten eller ingen formell opplæring i kundebehandling. Dette kurset vil gi deltakerne ferdigheter og teknikker som trengs for å identifisere kundenes behov og bruke denne informasjonen for å skape en positiv kundeopplevelse.

Typiske læringsutbytte

  • Hvordan du kan forbedre kundeopplevelsen og relatere dette til virksomhetens omdømme
  • Hvordan gi et positivt inntrykk både på telefonen og ansikt til ansikt
  • Hvordan håndtere vanskelige og utfordrende kundesituasjoner på en positiv måte
  • Forstå hva som driver kundeatferd, og betydningen av empati
  • Øke bevisstheten om hvilken innvirkning egen atferd har for å bestemme utfallet
  • Sette seg personlig mål

Vi har for tiden ikke satt opp åpne datoer for dette kurset, men kurset kan gjennomføres bedriftsinternt på forespørsel. Så ta gjerne kontakt om du eller din bedrift er interessert.

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet for å ta kontakt med oss

Rull til toppen