Toppmeny

Mange vil ha opplæring på jobben

Det ble søkt om nesten 360 millioner kroner i støtte fra Kompetansepluss denne vinteren. Det er ny rekord for tilskuddsordningen, som deler ut penger til kurs i arbeidslivet og frivilligheten.

I alt ble det sendt inn godt over 1200 søknader med ett eller flere ulike kurs. Også dette er ny rekord, heter det i en pressemelding fra Kompetanse Norge. Kompetansepluss gir støtte til kurs for dem som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter, blant annet personer som er spesielt utsatt når roboter og annen teknologi stiller nye krav på arbeidsplassen.

Et stort behov i arbeidslivet
Den internasjonale undersøkelsen PIAAC viste blant annet at 480 000 voksne i Norge har svake ferdigheter i regning.

– Stadig flere ser at læring på arbeidsplassen er avgjørende for å henge med i dagens arbeidsmarked, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, som forvalter støtteordningen.

Kompetansepluss skiller seg fra annen opplæring gjennom at kursene i grunnleggende ferdigheter er knyttet opp mot arbeidsoppgavene til den ansatte.

– Disse kursene er viktig for den daglige driften og styrker tilknytningen de ansatte har til arbeidslivet. Ikke minst blir de ansatte bedre i stand til å ta videre utdanning, slår Lund fast.

Stortinget bestemmer de endelige rammene for tilskuddsordningen, og svar på søknadene vil komme i annen halvdel av januar.

– Interessen for Kompetansepluss viser at dette er en ordning som er ønsket og at behovet for opplæring er stort, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

(Pressemelding fra Kompetanse Norge)

(Kilde: hmsmagasinet.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS