Toppmeny

Ny forskrift om personlig verneutstyr (PVU)

Det er fastsatt ny forskrift for personlig verneutstyr (PVU). Forskriften trådte i kraft 22. juni.

Ny forskrift om personlig verneutstyr (PVU-forskriften) ble fastsatt og trådte i kraft den 22. juni 2018. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2016/425 i Norge, opplyser DSB.

Strengere krav til utforming og produksjon
Forskriften stiller krav til utforming og produksjon av PVU som skal gjøres tilgjengelig på markedet, for å sikre vern av brukerens helse og sikkerhet og for å fastsette regler for fritt varebytte for PVU i EØS-området. Forskriften forvaltes av DSB, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Overgangsregler
Den gamle forskriften om personlig verneutstyr vil bli opphevet i statsråd over sommeren. Det gis imidlertid overgangsregler:
– PVU som omfattes av og er i samsvar med den gamle PVU-forskriften og som bringes i omsetning før 21. april 2019, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet.
– EU-typeprøvingssertifikater og beslutninger om godkjenning etter den gamle PVU-forskriften skal være gyldige fram til 21. april 2023 med mindre de utløper før den datoen. Den nye forskriften finner du her.

(Kilde: dsb.no og hmsmagasinet.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS