Toppmeny

NSO arrangerer Industrivern-konferanse

NSO (Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon) arrangerer 5. og 6. desember årets nasjonale industrivern-konferanse. Det legges opp til to faglig spennende dager på Thon Hotell Arena i Lillestrøm. Som leverandør av opplæring og kurs for industrivern og innsatsledere deltar Trygg Kurs i år som utstiller.

Konferansen tilrettelegges for ledende fagpersoner innen bered­skap og industri­vern, og er en meget viktig arena for utveksling av kompetanse og for de som vil følge med på utviklingen innen moderne industrivern med tanke på organisering og ledelse, nye tekniske løsninger, brannvern og førstehjelp.

Stort behov for opplæring
Direktør i NSO Knut Oscar Gilje påpekte i sitt innlegg at NSO gjennom sine tilsynsbesøk opplever at industrivernet i norske bedrifter har et stort behov for opplæring og øvelser. NSO har utført flere enn 220 tilsynsbesøk i industrivernpliktige bedrifter i 2017. En gjenganger er at mange ikke kan dokumentere plan for, og gjennomføring av opplæring og øvelser i henhold til § 12 og 18 i industrivernforskriften. Enkelte virksomheter har også utfordringer med å dekke § 7 Krav til skriftlig beredskapsplan.

Ønsker du mer info om hvordan vi kan bidra til industrivernet i din bedrift?
Ta kontakt med oss på telefon 21 54 40 10 eller på e-post kurs@tryggkurs.no

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS