Toppmeny

Mange el-ulykker skyldes slurv og stress

En stor del av el-ulykkene skyldes rutinesvikt. Mange av de alvorligste el-ulykkene kunne ha vært unngått.

Hvert år utarbeides det en rapport om el-ulykker i Sverige. 400 elektrikere deltar i undersøkelsen, heter det i en pressemelding fra det svenske Elsäkerhetsverket.

Både undersøkelsen og de innrapporterte el-ulykkene viser at minst 74 prosent av el-ulykkene skyldes feil i arbeidet, som for eksempel rutinesvikt. Den vanligste årsaken er slurv (63 prosent), nest vanligst er stress (21 prosent), men også tidspress og misforståelser oppgis som årsak. Rutinesvikt kan bety at man ikke har sjekket grundig nok at strømmen er slått av, og at man ikke har gjort nødvendige vernetiltak. Det kan også innebære at man ikke har foretatt nødvendige risikoanalyser.

Arbeid med sikkerhetskultur
– Det er uhyre viktig å fortsette arbeidet med sikkerhetskultur og atferd. Her har arbeidsgiverne fremdeles en utfordring med å forbedre ledelsen av el-sikkerhet, og arbeidstakerne har et ansvar for å følge opp arbeidsgivernes rutiner, sier Jennie Andersson, teknisk ekspert i Elsäkerhetsverket. Hun har ledet arbeidet med rapporten.

Flere melder fra om el-ulykker
Undersøkelsene viser også noen positive utviklingstrekk. El-ulykkene blant de yngre (18-29 år) som jobber med strøm, er nesten halvert de siste 12 årene. Likevel er det fremdeles arbeidstakere i denne aldersgruppen som hyppigst skader seg.

Stadig flere rapporterer også fra om el-ulykker som oppstår i arbeidet. Av de som ble rammet av en el-ulykke, anmeldte 71 prosent fra til sin arbeidsgiver i 2017, mot bare 16 prosent i 2005.

– Økte kunnskaper om el-ulykker og konsekvensene av dem kan være noen av årsakene til at de som arbeider med strøm, har blitt bedre til å melde ifra, sier Andersson.

(Kilde: hms-magasinet.no / Pressemelding fra Elsäkerhetsverket)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS