Toppmeny

Nå leverer vi kurs i Byggherre­forskriften

Som leverandør av kurs til bygg og anlegg er Trygg Kurs opptatt av å ha en relevant kursportefølje for denne sektoren. Vi utvider nå vår kursportefølje og legger til kurs i Byggherreforskriften som det er stort behov for.

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Viktigheten av en korrekt forståelse og overholdelse av Byggherreforskriften kan ikke understrekes nok. Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er nemlig en medvirkende årsak til mange ulykker.

Forskriften gjelder for all bygge- eller anleggsvirksomhet, og omfatter:

 • oppføring av bygninger.
 • innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid.
 • montering og demontering av prefabrikkerte elementer.
 • riving, demontering, ombygging og istandsetting.
 • sanering og vedlikehold.
 • alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer.
 • graving, sprenging og annet grunnarbeid.
 • annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, for eksempel midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller anleggsplassen.

Alle arbeidsgivere skal sørge for at arbeidstakerne har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Erfaringene er gode fra prosjekter hvor byggherren har stilt krav til HMS og fulgt opp disse. Rapporter fra slike prosjekter viser blant annet:

 • økt trivsel
 • lavere sykefravær
 • fornøyde entreprenører og arbeidstakere
 • lønnsomt prosjekt
 • positiv medieomtale
 • ferdig bygg til fastsatt tid
 • gode miljømessige lokaler for brukerne

Les mer om kurs i Byggherreforskriften, og se kommende kursdatoer her.

Ønsker dere tilbud på bedriftsintern opplæring kan dere ta kontakt med oss på telefon 21 54 40 10 eller sende en forespørsel til kurs@tryggkurs.no

(Kilde: arbeidstilsynet.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS