Kurs for personvernombud – 5 dager

Datatilsynet har sett at det å ha en person med kunnskap om og fokus på personvern i en virksomhet kan gjøre en stor forskjell. Nye og strengere personvernregler (GDPR) gir alle virksomheter større ansvar for å ivareta personvern. Datatilsynet oppfordrer derfor alle virksomheter til å opprette personvernombud, uavhengig om de er pålagt å ha det eller ikke. Dette kurset gjør deg rustet til å håndtere de nye kravene i praksis og starte arbeidet med å implementere nødvendige organisatoriske endringer.

Dette kurset kan du også ta hjemmefra eller fra eget kontor som nettundervisning via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde, med instruktør og andre deltakere slik at læringsutbyttet blir som ved et klasseromskurs. Meld deg på i påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Følgende emner blir blant annet gjennomgått:
– Introduksjon til GDPR
– Saklig og geografisk virkeområde
– Behandling av personopplysninger
– Behandlingsansvarlig og databehandler
– De grunnleggende prinsippene
– Behandlingsgrunnlag
– Den registrertes rettigheter
– Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)
– Tilsynsmyndighet
– Behandlingsprotokoll
– Databehandleravtaler
– Internkontroll og risikovurdering
– Personvernombudets oppgaver
– Informasjonssikkerhet og personvern som standard
– Brudd på personopplysningssikkerheten
– Overføring av data (utenfor EU/EØS)
– Prosjektoppgave (løses i løpet av kurset)

Målgruppe:
Personvernombud, personvernrådgiver, ledere, styremedlemmer, HR-ansatte, organisasjonskonsulenter, jurister og kontraktsansvarlige, markedsførere, IT-medarbeidere, databehandlere og prosessansvarlige i både offentlig og privat sektor.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset avholdes over fem dager, for øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Pris: Kr. 12.500,- per deltaker for alle dagene og inkluderer kursmateriell og utstedelse av kompetansebevis.

Aktuelle kurs


Handlekurv
Rull til toppen