GDPR-kurs og personvern

Datatilsynet har sett at det å ha en person med kunnskap om og fokus på personvern i en virksomhet kan gjøre en stor forskjell. Nye og strengere personvernregler (GDPR) gir alle virksomheter større ansvar for å ivareta personvern. Datatilsynet oppfordrer derfor alle virksomheter til å opprette personvernombud, uavhengig om de er pålagt å ha det eller ikke. Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i de nye kravene i praksis og starte arbeidet med å implementere nødvendige organisatoriske endringer.

2-dagers kurs for Personvernombud – se aktuelle datoer

5-dagers kurs for Personvernombud – se aktuelle datoer

GDPR-kurs og personvern i praksis

Våre GDPR-kurs er for deg som ønsker å lære mer om de nye reglene under GDPR, samt hvilke tiltak som bør iverksettes for å sikre at bedriften opererer i henhold til de krav som stilles til bedrifter gjennom den nye personvernforordningen (GDPR).

Hvorfør bør man ha et personvernombud:
– Ivareta virksomhetens omdømme
– Lagringsbegrensning og ivareta datasikkerheten
– Bygge tillit hos kundene
– Beholde eksisterende kunder og tiltrekke seg nye kunder
– Legge til rette for internkontrollsystem
– Sikre en sterkere håndhevelse av regler
– Dataminimering og korrekt lagring av personopplysninger
– Personopplysningers integritet og konfidensialitet beskyttes

Handlekurv
Rull til toppen