Toppmeny

Kurs for personvernombud – 5 dager

Datatilsynet har sett at det å ha en person med kunnskap om og fokus på personvern i en virksomhet kan gjøre en stor forskjell. Nye og strengere personvernregler (GDPR) gir alle virksomheter større ansvar for å ivareta personvern. Datatilsynet oppfordrer derfor alle virksomheter til å opprette personvernombud, uavhengig om de er pålagt å ha det eller ikke. Dette kurset gjør deg rustet til å håndtere de nye kravene i praksis og starte arbeidet med å implementere nødvendige organisatoriske endringer.

Dette kurset kan du også ta hjemmefra eller fra eget kontor som nettundervisning via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde, med instruktør og andre deltakere slik at læringsutbyttet blir som ved et klasseromskurs. Meld deg på i dag.

Følgende emner blir blant annet gjennomgått:
– Personvernombudets rolle, uavhengighet og posisjon i virksomheten
– Personvernombudets evne til å iverksette nødvendige tiltak som sikrer overholdelse av de grunnleggende prinsippene for behandling av personopplysninger, inkludert ansvarlighet, åpenhet, lovlighet, formålsbegrensning, minimering av data, lagringsbegrensning, nøyaktighet, integritet og konfidensialitet
– Identifisere det juridiske grunnlaget for behandlingen av data
– Forberedelser på implementering av GDPR (General Data Protection Regulation)
– Utvikle og utarbeide en policy for databeskyttelse
– Evne til å gjennomføre interne revisjoner
– Risiko og utredning av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)

Målgruppe:
Personvernombud, personvernrådgiver, ledere, styremedlemmer, HR-ansatte, organisasjonskonsulenter, jurister og kontraktsansvarlige, markedsførere, IT-medarbeidere, databehandlere og prosessansvarlige i både offentlig og privat sektor.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset avholdes over fem dager, for øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Pris: Kr. 12.500,- per deltaker for alle dagene og inkluderer kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis.

Aktuelle kurs


Trygg Kurs AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt fra Trygg Kurs AS