Toppmeny

God HMS sparer industrien for millioner

Hvert år sparer industrien 800 millioner kroner på redusert sykefravær, ifølge statistikk fra Norsk Industri. Økt satsning på HMS de siste 10–20 årene har gjort at industrisektoren har redusert skadefrekvensen betraktelig.

Selv om det finnes gode beviser på at HMS og profesjonalisering av industrisektoren har hatt synlig effekt, er dette dessverre ikke normen, ifølge Arbeidstilsynet.

– Det har blitt gjort veldig mye bra HMS-arbeid i sektoren, men næringen har fremdeles veldig mye å gå på. Arbeidstakerne i industrinæringen er blant dem som er mest utsatt for skader og sykdommer, og risikoen for skader på lang sikt er også høyere enn andre næringer, sier Hilde Austrheim i Arbeidstilsynet.

Industri er den tredje største hovednæringen i Norge med ca. 230 000 sysselsatte, og er den næringen med flest rapporterte arbeidsmiljøproblemer. Arbeidstakere innenfor sektoren står ofte i samme eller tilsvarende jobb hele sin yrkeskarriere. Dermed blir de også eksponert for samme type helserelaterte miljøproblemer over lang tid.

– Dette er en næring der forebyggingspotensialet er veldig stort. Industrisektoren blir en av de tre største næringssatsingene i Arbeidstilsynet framover. Det er planlagt mange hundre tilsyn i 2018­–2019, og vi kommer til å jobbe aktivt for å fremme et bærekraftig arbeidsliv i denne sektoren. Dersom ansatte skal kunne stå i arbeidet hele livet – fra ungdom til pensjonsalder – må også arbeidsgiver sørge for å forebygge helseplager og skader helt fra starten, sier Austrheim.

Arbeidstilsynet fokuserer spesielt på industrinæringen som en del av i EU-kampanjen Gode arbeidsplasser hele livet. Å fremme et bærekraftig arbeidsliv. Kampanjen har som formål å sikre et langt og trygt liv arbeidsliv ved å forebygge helseproblemer og promotere sunn aldring.

Utvikling er avgjørende
Robert Salomon, forsker på arbeidsmiljø og seniorpolitikk ved Arbeidsforskningsinstituttet/HiOA, mener det er avgjørende at arbeidsgivere jobber aktivt med arbeidsmiljø, bygger kompetanse og utvikler de ansatte. Det gjelder både den nye generasjonen og de som nærmer seg pensjonsalder.
– Å bli sett og anerkjent for den jobben du gjør er helt klart viktig når du er ny, men behovet for å bli verdsatt blir ikke mindre jo lenger du har stått i arbeidslivet. Det er viktig å jobbe kontinuerlig med arbeidsmiljø fra starten og følge opp de ansatte gjennom hele karrieren, sier Salomon.

(Kilde: HMS-magasinet.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS