Toppmeny

Våtromskurs – Oppdateringskurs

Kurset er beregnet på fagfolk som tidligere er sertifisert i modul A, B eller C.

Fra 1. januar 2015 ble det innført obligatorisk oppdatering i Modul A som må gjennomføres hvert 5. år. Dette betyr at alle Modul A sertifikater som i dag er eldre enn 5. år, regnet fra «utstedt dato» eller «sist oppdatert» på kortet, er ugyldige. Disse sertifikatene aktiveres på nytt når oppdateringskurs er gjennomført.

For Modul B og C anbefales oppdatering hvert 3.-5. år.

Gjennomføring og innhold
Kurset inneholder:
• oppdatering av BVN
• oppdatering av opplæringskravene
• nye lover, forskrifter, normer
• erfaring med skader og skadeårsaker
• eventuelle nye krav til faglig utførelse
• nye materialer/produkter og løsninger
• forbedringspotensialer
• kunnskapsutveksling

Kurset i klasserom har et omfang av 7 timer. For å melde deg se kursoversikt og påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Kursdeltakerne får etter kurset utstedt nytt sertifikat med dato for gjennomført oppdateringskurs, gyldig i 5 nye år.

Aktuelle kurs


Trygg Kurs AS