Toppmeny

Våtromskurs – Grunnmodul og modul B

Grunnmodulen er et tverrfaglig kurs for alle som ønsker mer kunnskap om våtromsbygging. Modul B er for prosjekterende og ledelse av prosjektering og utførelse.

OM GRUNNMODULEN
Grunnmodulen er et tverrfaglig kurs for alle som ønsker mer kunnskap om våtromsbygging. Kurset benytter Byggebransjens våtromsnorm (BVN) som kunnskapsbase. Passer for håndverkere, prosjekterende, takstfolk, byggherrer med flere. Det er ingen spesielle opptakskrav for å delta på Grunnmodulen.

Kurset inneholder:
● presentasjon av BVN og gjennomgang av opplæringskravene
● motivasjon, skader i våtrom, bakgrunn for BVN, omfang og gyldighet
● hvem stiller krav?
● planlegging av utførelse
● produksjonskontroll, kontrollrutiner, dokumentasjon
● krav til materialer
● krav til oppbygging av våtrom (læreplanens hovedpunkt)

Grunnmodulen gjennomføres normalt over 2 dager med hjemmearbeid i tillegg. Alle som fullfører Grunnmodul mottar deltakerbevis.

OM MODUL B – LEDELSE AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE
Med gjennomført modul B – Faglig leder – kan din bedrift søke om å bli med i ordningen «Godkjent våtromsbedrift». Det å være en «Godkjent våtromsbedrift» forplikter; å bruke sertifiserte håndverkere ved utførelse og anvisningene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er en selvfølge. Godkjent våtromsbedrift er en etterspurt merkevare!

Gjennomføring og innhold
Kurset har et omfang som tilsvarer 15 timer og inneholder:
– prosjektplanlegging/prosjektledelse
– prosjektering av våtrom
– selvstudium, gruppeoppgaver
– utførelse, overtakelse og bruk

I tillegg til kurset skal det avholdes en elektronisk eksamen i modul B. Normal gjennomføringstid vil være 1-2 timer.

Eksamen inneholder også temaer fra grunnmodulen. B-modulen må være gjennomført innen ett år etter at Grunnmodulen er avsluttet.

OPPTAKSKRAV
For å delta på kurs i Modul B må Grunnmodul våtrom være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart, alternativt må man allerede ha gyldig våtromssertifikat i Modul A eller Modul C.

De som oppfyller opptakskravet for deltakelse på Modul B, er
– personer med Norsk teknisk utdannelse som ingeniør fra ingeniørhøgskole, sivilingeniør eller sivilarkitekt.
– personer med Norsk teknisk fagskole eller Norsk mesterbrev.
– Andre søkere med adekvat utdanning og praksis kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av FFV.

KURSBEVIS, SERTIFIKAT
Alle som har bestått eksamen i Modul B, tildeles kursbevis og våtromssertifikat for Faglig leder.

NB! Alle må ha tilgang til BVN (Byggebransjens våtromsnorm) når de går på kurs, og denne tilgangen må kursdeltakeren selv skaffe på forhånd. Kursdeltakere får 50% rabatt på første års abonnement (gjelder kun nye brukere).

Dersom kursdeltakeren eller bedriften har abonnement fra før kan de bruke eksisterende brukernavn/passord.
Dersom kursdeltakeren/bedriften ikke har abonnement fra før må dette bestilles hos SINTEF Byggforsk i god tid før kurset.

For å få kursrabatten, må du sende en skriftlig bestilling på e-post til kundeservice@byggforsk.no

Aktuelle kurs


Trygg Kurs AS