Toppmeny

Våtromskurs – Grunnmodul og Modul A

Grunnmodulen er et tverrfaglig kurs for alle som ønsker mer kunnskap om våtromsbygging. Modul A er for utførende.

OM GRUNNMODULEN
Grunnmodulen er et tverrfaglig kurs for alle som ønsker mer kunnskap om våtromsbygging. Kurset benytter Byggebransjens våtromsnorm (BVN) som kunnskapsbase. Passer for håndverkere, prosjekterende, takstfolk, byggherrer med flere. Det er ingen spesielle opptakskrav for å delta på Grunnmodulen.

Kurset inneholder:
● presentasjon av BVN og gjennomgang av opplæringskravene
● motivasjon, skader i våtrom, bakgrunn for BVN, omfang og gyldighet
● hvem stiller krav?
● planlegging av utførelse
● produksjonskontroll, kontrollrutiner, dokumentasjon
● krav til materialer
● krav til oppbygging av våtrom (læreplanens hovedpunkt)

Grunnmodulen gjennomføres normalt over 2 dager med hjemmearbeid i tillegg. Alle som fullfører Grunnmodul mottar deltakerbevis.

OM MODUL A
Kundene har forventninger til en håndverker med våtromssertifikat. Når du blir sertifisert håndverker, er det viktig at du følger anvisningene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) når du utfører arbeider i våtrom.

Gjennomføring og innhold
Kurset inneholder:
● skader og skadeårsaker
● lover, forskrifter, normer, krav til utførelse
● produkter, godkjenningsordninger og krav
● prosjektering av våtrom
● problemstillinger ved rehabilitering av våtrom
● sjekklister
● evt. sluttdokumentasjon

Kurset avsluttes med 4 timers skriftlig eksamen. Alle emnene er relatert til faggruppen kursmodulen retter seg mot.

Opptakskrav
For å delta på kurs i Modul A må Grunnmodul våtrom være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart, alternativt må man ha våtromssertifikat i Modul B eller Modul C.

De som oppfyller opptakskravet for deltakelse på Modul A, er personer med relevant Norsk/nordisk fag-/svennebrev (eller fag-/svennebrev fra Polen, Tyskland, Estland, Latvia, Litauen godkjent av NOKUT) og personer med minimum 5 års relevant praksis opparbeidet i Norge. Praksis må dokumenteres.

OMFANG
Grunnmodul + modul A gjennomføres over totalt tre dager. Først gjennomgår man Grunnmodulen over to dager. På dag to av Grunnmodulen får man utdelt en prosjektoppgave som skal løses som hjemmearbeid, enten alene eller i gruppe, før man møter til dag tre og Modul A.

Kursbevis, sertifikat
Alle som har bestått eksamen i Modul A tildeles kursbevis og våtromssertifikat som fagarbeider for våtrom innen vedkommendes fagområde.

NB! Viktig angående deltakelse på Modul A
Alle må ha tilgang til BVN (Byggebransjens våtromsnorm) når de går på kurs, og denne tilgangen må kursdeltakeren selv skaffe på forhånd. Kursdeltakere får 50% rabatt på første års abonnement (gjelder kun nye brukere). Dersom kursdeltakeren eller bedriften har abonnement fra før kan de bruke eksisterende brukernavn/passord.
Dersom kursdeltakeren/bedriften ikke har abonnement fra før må dette bestilles hos SINTEF Byggforsk i god tid før kurset.

(For å få kursrabatten, må du sende en skriftlig bestilling på e-post til kundeservice@byggforsk.no)

Aktuelle kurs


Trygg Kurs AS