Toppmeny

Arbeidsmiljø og sikkerhet i Norge

Ansvaret for arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet er organisert under Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet. Det operative tilsynsansvaret ligger hos Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Hva gjør arbeidsmiljø- og sikkerhetsmyndighetene?
– fører tilsyn med at virksomhetene ivaretar kravene til forsvarlig helse, miljø og sikkerhet
– utvikler regelverk
– formidler informasjon og gir veiledning til virksomhetene
– bidrar til å utvikle kunnskap om betydningen av helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet
– samarbeider med partene i arbeidslivet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i arbeidslivet
Arbeidsmiljømyndighetene benytter HMS-begrepet i betydningen arbeidshelse, arbeidsmiljø og sikkerhet. HMS i arbeidslivet handler om å forebygge og ha oversikt over hvilke farer som finnes på arbeidsplassen, og å ha rutiner for å takle de situasjoner som oppstår. Det er viktig at både arbeidsgiver og arbeidstaker deltar aktivt i HMS-arbeidet. Arbeidsgiver har et spesielt ansvar for at virksomheten har god internkontroll og ivaretar et forsvarlig arbeidsmiljø.

Les mer om HMS-regelverket og prøv HMS-veiviser på www.regelhjelp.no

(Kilde: LSI-bok.no)

Kommentarene er lukket
Trygg Kurs AS